Кандидатствай за подкрепа

За проекта
[Какво очакваме]
  • Мащабируема и технологично базирана бизнес идея
  • Мотивиран отбор
  • Амбиция да работим с най-добрите от най-добрите
Предприемачи
[Какво имаме]
  • Бизнес трейнъри, които работят директно със стартъпите
  • Обучения по продажби, B2B и нетуоркинг събития годишно
  • Споделено работно пространство @ Cowork Station
  • Достъп до международни мачмейкинг събития
Подкрепа
[Какво правим]
  • Определяме мащабируем бизнес модел
  • Създаваме бизнес план и стратегия за продажби, маркетинг и PR
  • Свързваме стартъпите със значителна контактна мрежа
Събития
[Информационна кампания]
Проект "Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество", Югоизточен регион

25.02.2019

Бургас
Бургас
Еднодневен информационен ден

26.02.2019

Бургас
Бургас
Мобилeн информационeн пункт

26.02.2019

Бургас
Бургас
Мобилeн информационeн пункт

27.02.2019

Айтос
Айтос
Мобилeн информационeн пункт

05.03.2019

Карнобат
Карнобат
Мобилeн информационeн пункт

06.03.2019

Поморие
Поморие
Мобилeн информационeн пункт

12.03.2019

Стара Загора
Стара Загора
Еднодневен информационен ден

13.03.2019

Стара Загора
Стара Загора
Мобилeн информационeн пункт

13.03.2019

Стара Загора
Стара Загора
Мобилeн информационeн пункт

14.03.2019

Нова Загора
Нова Загора
Мобилeн информационeн пункт

15.03.2019

Казанлък
Казанлък
Мобилeн информационeн пункт
Цели
[Обща цел]

Стимулиране на предприемаческата инициатива на територията на Югоизточен район за планиране /области Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора/, чрез предоставяне на цялостна подкрепа на безработни и заети лица, за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Проектът е в синхрон с цялостната подкрепа на ОП РЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост, чрез самонаемане и подготовка на крайни получатели на финансови инструменти по линия на оперативната програма.

[Конкретни цели]

1. Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

2. Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, включително безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

3. Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

200
предприемача
200
иновативни идеи
42
бизнес плана
42
регистрирани стартъпа
Cowork
[Coworking space]

Мотивирани, че успешното предприемачеството е въпрос както на дух, но така и на условия, ИКТ Клъстер Бургас е в основата и на първия бургаски проект за споделено работно пространство, който до няколко месеца ще бъде дом на предприемачите, предоставяйки им съвременна среда за креативна комуникация.

На централно и ключово място в Бургас, на метри от морския бряг, споделено работно пространство ще впечатли и най-претенциозните дигитални номади.

НОВИНИ
[Какво ново?]

Можете да прочетете всички статии относно StartupHub в страница Новини.

Имаме приятели в бизнеса.
Запознайте се с нашите партньори:

Заедно допринасяме за ускоряване на темпа на иновациите чрез укрепване на пътя за предприемачите, осигуряване на подкрепа за предприемаческите общности и подпомагане на развитието на световната предприемаческа екосистема.

Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.