Регистрирай се за обучението

Поради големия интерес към събитието местата са ограничени и участието се извършва след предварителна регистрация.

за обучението
информация

Имаме удоволствие да обявим, че на 18 юли започва безплатното обучение по „Предприемачество и създаване на успешен бизнес” в Бургас по Проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”. За всички, които успешно ще преминат обучението е предвидена последваща институционална подкрепа, както и реален шанс за спечелване на финансиране от до 5000 лв. по процедура “Подкрепа за устойчив бизнес” на ОПРЧР! Срещите ни се провеждат от 10.00 ч. до 17.00 ч., а групата е лимитирана до 10 човека.

 

ОБУЧИТЕЛНИ ТЕМИ:

  • Тема 1 Вие като предприемач
  • Тема 2 Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
  • Тема 3 Форми на търговска дейност
  • Тема 4 Персонал, правни отговорности и застраховка
  • Тема 5 Финансово планиране
  • Тема 6 Капитал и видовеизточници
  • Тема 7 Стартиране на бизнеса
  • Тема 8 Екологична ефективност
  • Тема 9 Водене на преговори
  • Тема 10 Стратегическо планиране
програма
Нашите лектори
18 юли

д-р Стоян Транев

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]

Той има докторска степен по “Организация и управление на производството”. Организатор е на конференции в областта на мениджмънта, аутсорсинга в малкия бизнес и конфликтологията. Работил е в практиката преди да стане преподавател. Вписан е в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Участник в множество проекти, включително и международни.

19 юли

Николай Казмин

[Съосновател и CTO на Domestina]

Гост-лектор
От 2014 г. Николай Казмин е съосновател и технически директор в платформата за почистване Domestina. Това е петата компания, която е създал. Той притежава магистърска степен по софтуерно инженерство от ETH Цюрих.

д-р Стоян Транев

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]

Той има докторска степен по “Организация и управление на производството”. Организатор е на конференции в областта на мениджмънта, аутсорсинга в малкия бизнес и конфликтологията. Работил е в практиката преди да стане преподавател. Вписан е в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Участник в множество проекти, включително и международни.

22 юли

Илина Маринова

[основател и преподавател по предприемачество, счетоводство, ТРЗ в Pin Academy]

Лектор
Повече от 11 години се занимава с развитие на центрове за обучение, преподаване на икономически дисциплини, счетоводство и консултиране на предприемачи в малкия и среден бизнес. Нейната мисия е да облече в забавна практика скучната икономическа материя и да направи прозаичния финансов свят привлекателен и за неикономисти. 

23 юли

Стойчо Недев

[Съосновател и технически директор на ДАВИД Холдинг АД]

Гост-лектор
Стойчо Недев работи в областта на ИТ над 30 години. Предприемач с няколко успешни бизнес начинания. Инвеститор с над 10 годишен опит в инвестирането. Финтех ентусиаст и посланик на Revolut в България.

Илина Маринова

[основател и преподавател по предприемачество, счетоводство, ТРЗ в Pin Academy]

Лектор
Повече от 11 години се занимава с развитие на центрове за обучение, преподаване на икономически дисциплини, счетоводство и консултиране на предприемачи в малкия и среден бизнес. Нейната мисия е да облече в забавна практика скучната икономическа материя и да направи прозаичния финансов свят привлекателен и за неикономисти. 

24, 25 юли

Доц. д-р Ивайло Михайлов

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]

Доц. д-р Ивайло Михайлов води лекции по дисциплините “Финанси” и “Пари, банково дело и финансови пазари” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Автор е на редица публикации в страната и чужбина, както и на два учебника и една монография. Научните му интереси са в областта на паричната политика, финансовите кризи и оптималните валутни зони. Консултант в практиката.

26 юли

Миглена Мичева

[Адвокат и мениджър в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл”]

Гост-лектор
Тя има значителен опит в областта на защитата и сигурността на личните данните, правото на неприкосновеност на личния живот, регулаторни въпроси, корпоративно и търговско, трудово право.
Миглена ръководи редица проекти, насочени към чуждестрани и местни инвеститори, които искат да започнат бизнес в България, като им съдейства за преодоляването на правни и практически предизвикателства.

Доц. д-р Ивайло Михайлов

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]

Доц. д-р Ивайло Михайлов води лекции по дисциплините “Финанси” и “Пари, банково дело и финансови пазари” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Автор е на редица публикации в страната и чужбина, както и на два учебника и една монография. Научните му интереси са в областта на паричната политика, финансовите кризи и оптималните валутни зони. Консултант в практиката.

27 юли

Христо Ковачев

[CEO на weSYSTEMS]

Гост-лектор
След повече от 10 години с ръководни позиции в международни компании, той насочва знанията си в развитие на собствен бизнес. Той е основател на уеб дигиталната агенция ORBIS и CEO на weSYSTEMS.

локация
CoworkStation, Бургас
галерия
снимки от изминали обучения
Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.