Регистрирай се за обучението

Допустими за участие в безплатните обучения са само лица, които до сега не са упражнявали стопанска дейност като физическо или юридическо лице. Поради големия интерес към събитието местата са ограничени и участието се извършва след предварителна регистрация.

за обучението
информация

Имаме удоволствие да обявим, че на 8 юли започва безплатното обучение по „Предприемачество и създаване на успешен бизнес” в Ямбол по Проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”. За всички, които успешно ще преминат обучението е предвидена последваща институционална подкрепа, както и реален шанс за спечелване на финансиране от до 5000 лв. по процедура “Подкрепа за устойчив бизнес” на ОПРЧР! Срещите ни се провеждат от 10.00 ч. до 17.00 ч., а групата е лимитирана до 10 човека.

 

ОБУЧИТЕЛНИ ТЕМИ:

  • Тема 1 Вие като предприемач
  • Тема 2 Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
  • Тема 3 Форми на търговска дейност
  • Тема 4 Персонал, правни отговорности и застраховка
  • Тема 5 Финансово планиране
  • Тема 6 Капитал и видовеизточници
  • Тема 7 Стартиране на бизнеса
  • Тема 8 Екологична ефективност
  • Тема 9 Водене на преговори
  • Тема 10 Стратегическо планиране
екип
нашите лектори

Христо Ковачев

[CEO на weSYSTEMS]

Илина Маринова

[основател и преподавател по предприемачество, счетоводство, ТРЗ в Pin Academy]

д-р Стоян Транев

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]

Доц. д-р Ивайло Михайлов

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]
локация
Хотел Кабиле, Ямбол
галерия
снимки от изминали обучения
Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.