8, 9, 10 и 11 април
Лектори: Проф. д-р Милен Балтов и Виляна Русева
12 април
Лектор: Васил Кендов

Васил Кендов

[Финансист]
15 април
Лектор: Гавраил Гавраилов

Гавраил Гавраилов

[Преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"]
16 април
Лектор: Христо Ковачев

Христо Ковачев

[CEO на weSYSTEMS]
17 април
Лектор: Ивелина Христова

Снимки

Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.