18, 19, 22 април
Лектор: Милен Марков

Милен Марков

[Финансов експерт]
23, 24 април
Лектор: Илина Маринова

Илина Маринова

[основател и преподавател по предприемачество, счетоводство, ТРЗ в Pin Academy]
25 април
Лектор: Ивелина Христова
2 май
Лектор: Христо Ковачев

Христо Ковачев

[CEO на weSYSTEMS]
3 май
Лектор: Гавраил Гавраилов

Гавраил Гавраилов

[Преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"]

Снимки

Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.