Гавраил Гавраилов

[Преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"]

Васил Кендов

[Финансист]

Милен Марков

[Финансов експерт]

Христо Ковачев

[CEO на weSYSTEMS]

Арам Ховсепян

[Основател на CODIFIC]

Николай Казмин

[Съосновател и CTO на Domestina]

Стойчо Недев

[Съосновател и технически директор на ДАВИД Холдинг АД]

Илина Маринова

[основател и преподавател по предприемачество, счетоводство, ТРЗ в Pin Academy]

Миглена Мичева

[Адвокат и мениджър в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл”]

д-р Стоян Транев

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]

Доц. д-р Ивайло Михайлов

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]
Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.